Ετικέτα: Χρυσοβίτσα

 • Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου

  Ο Δήμαρχος ΜετσόβουΔιακηρύττει ότι:Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τουπεριπτέρου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, Δ.Ε. Εγνατίαςτου Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που…

 • Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου

  Ο Δήμαρχος ΜετσόβουΔιακηρύττει ότι:Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, Δ.Ε. Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους…

 • Αποκατάσταση δρόμων κοινότητας Χρυσοβίτσας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣτης Πράξης:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ» Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύττει ότι την 12 του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο…

 • Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Κοινότητας Χρυσοβίτσας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Μετσόβου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με βάση το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για…

 • Τοιχοποιίες κοινότητας Χρυσοβίτσας στη θέση παιδικού σταθμού

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ: Ο Δήμος Μετσόβου, διακηρύσσει τη με συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου: «ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ», με προϋπολογισμό…

Τελευταία Νέα