Αποφάσεις Δι@ύγειας

Σύμφωνα με τον Νόμο 3861/ΦΕΚ 26/13.7.2010, τ. Α’, οι δημόσιοι οργανισμοί υποχρεούνται να αναρτούν αποφάσεις και πράξεις τους στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος «Δι@ύγεια», το οποίο συντονίζει το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥπΕσΑΗΔ).

Τελευταία Νέα

Accessibility