Δ.Ε. Μετσόβου

Η Δημοτική Ενότητα Μετσόβου αποτελείται από:

  • τη Δημοτική Κοινότητα Μετσόβου (έδρα του Δήμου Μετσόβου)
  • την Τοπική Κοινότητα Ανηλίου
  • την Τοπική Κοινότητα Ανθοχωρίου
  • την Τοπική Κοινότητα Βοτονοσίου

Τελευταία Νέα