Οικονομική Υπηρεσία

Η Οικονομική Υπηρεσία είναι αρμόδια για την αποτελεσματική τήρηση των οικονομικών προγραμμάτων λειτουργίας του Δήμου, τη σωστή απεικόνιση των οικονομικών πράξεων και τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών του, καθώς και τη διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας.

Διεύθυνση: Ν.Χ. Αβέρωφ 2, 44200, Μέτσοβο

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ2656360325 k.bisdouli@1429.syzefxis.gov.gr
ΤΑΜΕΙΑΚΗ2656360318 i.vasileiou@1429.syzefxis.gov.gr
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ2656360325 dmetsovou318@yahoo.gr
ΕΣΟΔΑ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ2656360317 jbrouzou@1429.syzefxis.gov.gr
2656360323 (FAX)
ΤΑΜΕΙΟ2656360334
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ2656360316 p.pospotiki@1429.syzefxis.gov.gr


Τελευταία Νέα