Δημοτική Επιτροπή

Αβέρωφ Μαρία – Χριστίνα, Πρόεδρος

Παλαμάς Δημήτριος, μέλος

Γιαννούκας Σταύρος, μέλος

Σούλτης Θεόφιλος, μέλος

Μπούμπας Γεώργιος, μέλος

Τελευταία Νέα