Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 22/03/2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 22/03/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 22η –Μαρτίου – 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ (18:00). ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 15/03/2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 15/03/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 15η –Μαρτίου – 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ (18:00) . ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 24/02/2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 24/02/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 24η – Φεβρουαρίου – 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μμ (18:00). ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 14/02/2023

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 14/02/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 14η – Φεβρουαρίου – 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 7:00 μμ (19:00). ...

Τελευταία Νέα