Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 23/05/2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 23/05/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 23η – Μαΐου – 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ (18:00). ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 06/05/2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 06/05/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 6η – Μαΐου – 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μμ (18:00) ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 06/04/2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 06/04/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 6η – Απριλίου – 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ. (18:00). ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 16/03/2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 16/03/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 16η – Μαρτίου – 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μμ. (17:00). ...

Τελευταία Νέα