Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30/11/2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30/11/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 30η –Νοεμβρίου – 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 5:00 μμ (17:00). ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 24/10/2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 24/10/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 24η –Οκτωβρίου – 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μμ (17:00). ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 05/10/2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 05/10/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 5η – Οκτωβρίου – 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ (18:00). ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 12/09/2022

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 12/09/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 12η – Σεπτεμβρίου – 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μμ (18:00). ...

Τελευταία Νέα