Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 25/10/2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 25/10/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 25η – Οκτωβρίου – 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:00 μμ. ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30/09/2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30/09/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 30η – Σεπτεμβρίου – 2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μμ. ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 27/08/2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 27/08/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 27η – Αυγούστου – 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μμ. ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 21/07/2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 21/07/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 21η – Ιουλίου – 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μμ. ...

Τελευταία Νέα