Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 26/04/2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 26/04/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 26η – Απριλίου – 2021  ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (δεύτερη), 24/03/2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (δεύτερη), 24/03/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 24η – Μαρτίου – 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ. ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Απολογισμός 2019), 24/03/2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (Απολογισμός 2019), 24/03/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 24η – Μαρτίου – 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 1:00 μ.μ ...
Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 05/03/2021

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 05/03/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 5η – Μαρτίου – 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μ.μ. ...

Τελευταία Νέα