Συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 25/01/2024

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 25/01/2024

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 25η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Πέμπτη και ώρα 6μμ (18:00)...

Τελευταία Νέα