Πόθεν Έσχες Αιρετών

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 61 παρ.4 του Ν.3852/2010, ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν την ετήσια δήλωση για την περιουσιακή τους κατάσταση σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και να τη δημοσιοποιούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του δήμου.

Δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης έτους 2022

ΤΖΑΦΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΜΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

ΜΠΟΥΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ ΚΑΙ ΜΗΛΕΑΣ

ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ

ΚΟΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τελευταία Νέα

Accessibility