Μουσείο υδροκίνησης Ανθοχωρίου

Εντός του οικισμού βρίσκεται το λαογραφικό μουσείο και το μουσείο υδροκίνησης Ανθοχωρίου, που αποτελείται από νερόμυλο, νεροτριβή και μαντάνια, που κινούνται με τη δύναμη του νερού από το Ρέμα Ρόνα. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα εκμετάλλευσης της υδάτινης ενέργειας και μνημείο ουσιαστικά της τεχνολογίας που χρησιμοποιούσαν οι άνθρωποι κατά την προβιομηχανική περίοδο για να καλύψουν τις ανάγκες διατροφής και ένδυσης.

 

Τελευταία Νέα