Δ.Ε. Εγνατίας

Η Δημοτική Ενότητα Εγνατίας αποτελείται από:

  • την Τοπική Κοινότητα Μεγάλης Γότιστας
  • την Τοπική Κοινότητα Μεγάλου Περιστερίου
  • την Τοπική Κοινότητα Μικρής Γότιστας
  • την Τοπική Κοινότητα Μικρού Περιστερίου (έδρα πρώην Καποδιστριακού Δήμου Εγνατίας)
  • την Τοπική Κοινότητα Χρυσοβίτσας
  • την Τοπική Κοινότητα Σίτσαινων

Τελευταία Νέα