Ετικέτα: Οδοποιία

 • Αγροτική οδοποιία ΔΕ Εγνατίας Δήμου Μετσόβου

  Ο Δικαιούχος Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό  κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Εγνατίας Δήμου…

 • Ασφαλτόστρωση οδών κοινότητας Ανθοχωρίου

  Ο Δήμαρχος Μετσόβουδιακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Κοινότητας Ανθοχωρίου»Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 30.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 17.759,25€, τη δαπάνη…

 • Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Κοινότητας Χρυσοβίτσας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Μετσόβου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με βάση το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για…

 • Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Εγνατίας (Προμήθεια Σκυροδέματος)

  Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη “ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)“, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μετσόβου για το έτος 2021,…

 • Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Τ.Κ. Σιτσαίνων Δήμου Μετσόβου

  Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύττει ότι την 22 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020 ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου, θα διεξαχθεί συνοπτικός…

 • Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μετσόβου τμήμα από γέφυρα Παναγίας έως Βρύση

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της πράξης:  «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Μετσόβου τμήμα από Γέφυρα Παναγιάς έως Βρύση» Ο Δικαιούχος Δήμος Μετσόβου διακηρύττει, ηλεκτρονικό διαγωνισμό με ανοικτή Δημοπρασία μέσω του Εθνικού Συστήματος…

Τελευταία Νέα

Accessibility