Ετικέτα: ΔΕ Εγνατίας

  • Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου

    Ο Δήμαρχος ΜετσόβουΔιακηρύττει ότι:Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση τουπεριπτέρου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, Δ.Ε. Εγνατίαςτου Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που…

  • Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης περιπτέρου

    Ο Δήμαρχος ΜετσόβουΔιακηρύττει ότι:Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του περιπτέρου που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Χρυσοβίτσας, Δ.Ε. Εγνατίας του Δήμου Μετσόβου σύμφωνα με τους…

  • Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Εγνατίας (Προμήθεια Σκυροδέματος)

    Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη “ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)“, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μετσόβου για το έτος 2021,…

Τελευταία Νέα