Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου (δεύτερη), 24/03/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 24η – Μαρτίου – 2021  ημέρα Τετάρτη και ώρα 2:00 μ.μ.

Τελευταία Νέα