Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ 4μηνης απασχόλησης για έκτακτες ανάγκες

Ο Δήμος Μετσόβου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων (4) μηνών στα πλαίσια κάλυψης των εποχικών αναγκών πυροπροστασίας.
Η πρόσκληση διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.3584/2007 ΄΄Κώδικας Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων΄΄, όπως ισχύει, και μετά την υπ’ 40/2023 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μετσόβου.

Περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για τη διαδικασίας υποβολής αίτησης των ενδιαφερόμενων στην ακόλουθη, πλήρη ανακοίνωση:

Τελευταία Νέα

Accessibility