Δασική αστυνομική διάταξη συλλογής-προστασίας και μεταφοράς αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών, καρπών, μανιταριών, φυτοχώματος πολλαπλασιαστικού υλικού, στην περιοχή αρμοδιότητας Δασαρχείου Ιωαννίνων

Τελευταία Νέα

Accessibility