Αναβάθμιση δικτύου ύδρευσης Κοινότητας Μετσόβου με την τοποθέτηση νέων, σύγχρονων υδρομέτρων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Μετσόβου ενημερώνει τους κατοίκους της Κοινότητας Μετσόβου ότι, από την Παρασκευή 14/06/24 έχει αρχίσει η υλοποίηση του έργου αναβάθμισης του δικτύου ύδρευσης του χωριού με την τοποθέτηση νέων σύγχρονων υδρομέτρων. Τα υδρόμετρα θα τοποθετηθούν στο νέο δίκτυο ύδρευσης και οι προπαρασκευαστικές εργασίες απαιτούν τη διοχέτευση νερού στο νέο δίκτυο, στο οποίο σήμερα δεν κυκλοφορεί νερό, για να διαπιστωθούν τυχόν διαρροές.

Σήμερα Σάββατο 15/06/24 ξεκίνησαν δοκιμές στη «Γειτονιά των Αγίων Πάντων». Οι δοκιμές θα συνεχίσουν να γίνονται σε όλες τις γειτονιές του χωριού.

Παρακαλούνται οι κάτοικοι αν διαπιστώσουν διαρροή νερού σε κάποιο δρόμο, καλντερίμι ή σε άλλο σημείο, να ειδοποιήσουν αμέσως το Δήμο στο τηλέφωνο 2656360333.

Τελευταία Νέα

Accessibility