Ετικέτα: Πράσινη Ενέργεια

  • Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων του Δήμου Μετσόβου

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. Χρηματοδότηση της σύμβασηςΦορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών. Η δαπάνη για την…

  • Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μετσόβου

    Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Μετσόβου. Πιοσυγκεκριμένα, ο Δήμος πρόκειται να υλοποιήσει την προμήθεια:Ø Δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου SUVØ Δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου…

Τελευταία Νέα