Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Μετσόβου

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων στο Δήμο Μετσόβου. Πιο
συγκεκριμένα, ο Δήμος πρόκειται να υλοποιήσει την προμήθεια:
Ø Δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου SUV
Ø Δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων τύπου κλειστού VAN

Ø Ενός (1) ηλεκτροκίνητου μικρού αστικού λεωφορείου
Ø Ενός (1) ηλεκτροκίνητου οχήματος τύπου pick-up με υδροφόρα
Ø Δύο (2) ηλεκτροκίνητων οχημάτων πολλαπλών χρήσεων – εκσκαφέων
Ø Τεσσάρων (4) φορτιστών
Ø Τριών (3) ταχυφορτιστών

Τελευταία Νέα

Accessibility