Ετικέτα: Πίνακες προσλήψεων

 • Οριστικοί πίνακες προσλήψεων καθαριστριών σχολείων 2023-24

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετσόβου.

 • Οριστικοί πίνακες πρόσληψης καθαριστριών σχολείων 2022-23

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετσόβου.

 • Προσωρινοί πίνακες προσλήψεων καθαριστριών Σχολικών Μονάδων

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναρτήθηκαν οι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετσόβου.

 • Οριστικοί πίνακες προσλήψεων καθαριστριών σχολείων 2021-22

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετσόβου.

 • Προσωρινοί πίνακες προσλήψεων καθαριστριών Σχολείων

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναρτήθηκαν οι ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετσόβου.

 • Οριστικοί πίνακες προσλήψεων καθαριστριών Σχολείων

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναρτήθηκαν οι πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετσόβου.

Τελευταία Νέα