Οριστικοί πίνακες πρόσληψης καθαριστριών σχολείων 2022-23

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετσόβου.

Τελευταία Νέα

Accessibility