Ετικέτα: Ασφαλτόστρωση

 • Ασφαλτόστρωση οδών Μεγάλης Γότιστας

  Ο Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΓΟΤΙΣΤΑΣ» Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 30.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 16.787,16€,…

 • Ασφαλτοστρώσεις Κοινότητας Χρυσοβίτσας

  O Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Κοινότητας Χρυσοβίτσας» Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 50.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 29.600,90€, τη…

 • Ασφαλτόστρωση οδών κοινότητας Μηλιάς

  O Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Κοινότητας Μηλιάς»» Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 40.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 23.757,60€,…

 • Ασφαλτόστρωση οδών κοινότητας Ανθοχωρίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

  Ο Δήμαρχος Μετσόβουδιακηρύσσειανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδώνΚοινότητας Ανθοχωρίου» Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 30.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 17.759,25€, τη δαπάνη των…

 • Ασφαλτόστρωση οδών κοινότητας Ανθοχωρίου

  Ο Δήμαρχος Μετσόβουδιακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Κοινότητας Ανθοχωρίου»Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 30.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 17.759,25€, τη δαπάνη…

 • Ασφαλτόστρωση – αποκατάσταση οδού εντός του οικισμού του Μετσόβου

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Μετσόβου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με βάση το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για…

Τελευταία Νέα