Ετικέτα: Ανθοχώρι

  • Ασφαλτόστρωση οδών κοινότητας Ανθοχωρίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

    Ο Δήμαρχος Μετσόβουδιακηρύσσειανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδώνΚοινότητας Ανθοχωρίου» Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 30.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 17.759,25€, τη δαπάνη των…

  • Ασφαλτόστρωση οδών κοινότητας Ανθοχωρίου

    Ο Δήμαρχος Μετσόβουδιακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Κοινότητας Ανθοχωρίου»Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 30.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 17.759,25€, τη δαπάνη…

  • Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ανθοχωρίου

    Με την παρούσα Μελέτη , προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την Ανάπλαση της πλατείαςΤ.Κ Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου .Οι εργασίες που προτείνονται να εκτελεσθούν με την παρούσα μελέτη περιγράφονταιπαρακάτω αναλυτικά.Ήτοι:…

Τελευταία Νέα