Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών με την κωδική ονομασία “Ιόλαος 2” του Δήμου Μετσόβου

Με το Γενικό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξαιτίας Δασικών Πυρκαγιών (5η έκδοση) με την κωδική ονομασία «ΙΟΛΑΟΣ 2» επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους. Προϋπόθεση για την επίτευξη του σκοπού αυτού είναι η συνέργεια, η συνεργασία και η διαλειτουργικότητα των εμπλεκομένων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο.

Η ισχύς του παρόντος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών Εξ’ Αιτίας Δασικών
Πυρκαγιών του ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ αρχίζει από την ημερομηνία έγκρισης από τη Δήμαρχο.
Με την έκδοση του παρόντος παλαιότερα σχέδια παύουν να ισχύουν.

Το πλήρες σχέδιο δημοσιεύεται στον ακόλουθο σύνδεσμο:

καθώς και η απόφαση ανάρτησης του στη Διαύγεια:

Τελευταία Νέα

Accessibility