Ετικέτα: Βατότητα

  • ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ

    Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύττει ότι την 11η του μηνός Οκτωβρίου του έτους 2022 ημέρα Τριτη και ώρα 14:30’ (λήξη παράδοσης των προσφορών), θα διεξαχθεί με η λ ε κ τ…

  • Αποκατάσταση βατότητας δρόμων Μηλιάς

    Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία επιλογή αναδόχου μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, για την ανάθεση του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95, παρ.2α και του άρθρου 5…

Τελευταία Νέα