Ετικέτα: Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

  • Ανάθεση αρμοδιοτήτων σε εντεταλμένους συμβούλους

    Με απόφαση Δημάρχου, ορίζονται δημοτικοί σύμβουλοι του Δήμου Μετσόβου ωςεντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, χωρίς αμοιβή, με θητεία από 20/03/2024μέχρι και 30/06/2026, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους ανατίθεται ηεποπτεία και…

Τελευταία Νέα