Ετικέτα: ΔΕ Μετσόβου

  • Ορισμός εκλογικών τμημάτων Δήμου Μετσόβου για τις εθνικές εκλογές της 21/05/2023

    Γνωστοποιείται, για τις δημοτικές ενότητες του Δήμου Μετσόβου, ο καθορισμός των εκλογικών τμημάτων, η έδρα αυτών, τα καταστήματα ψηφοφορίας και οι εκλογείς που θα ψηφίσουν σε κάθε εκλογικό τμήμα.

  • Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Μετσόβου

    ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Διακηρύσσει συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΜΕΤΣΟΒΟΥ”, για την κάλυψη των αναγκών του…

Τελευταία Νέα

Accessibility