Ετικέτα: Ανάπλαση

  • Ανάπλαση κεντρικής πλατείας Ανθοχωρίου

    Με την παρούσα Μελέτη , προβλέπεται να γίνουν εργασίες για την Ανάπλαση της πλατείαςΤ.Κ Ανθοχωρίου του Δήμου Μετσόβου .Οι εργασίες που προτείνονται να εκτελεσθούν με την παρούσα μελέτη περιγράφονταιπαρακάτω αναλυτικά.Ήτοι:…

Τελευταία Νέα