Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 27/07/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και ώρα 13:00 (1:00μμ).

Τελευταία Νέα