Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 27/05/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και ώρα 9 π.μ.

Τελευταία Νέα

Accessibility