Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 26/04/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει διά ζώσης και ώρα 12:00 το μεσημέρι. 

Τελευταία Νέα