Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 20/02/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει υβριδικά (διά ζώσης και με τηλεδιάσκεψη) και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Τελευταία Νέα