Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 18/05/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και ώρα 13:00 (1μμ).

Τελευταία Νέα