Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 04/08/2020

Η συνεδρίαση θα γίνει στις 11πμ, δια περιφοράς.

Τελευταία Νέα