Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, 02/09/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και ώρα 09:00 π.μ.

Τελευταία Νέα