Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 30/09/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 30η – Σεπτεμβρίου – 2021  ημέρα Πέμπτη και ώρα 1:00 μμ.

Τελευταία Νέα

Accessibility