Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 27/08/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 27η – Αυγούστου – 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 1:00 μμ.

Τελευταία Νέα