Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 25/05/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 25η – Μαΐου – 2021  ημέρα Τρίτη και ώρα 1:00 μ.μ.

Τελευταία Νέα