Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 24/10/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 24η –Οκτωβρίου – 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μμ (17:00).

Τελευταία Νέα