Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 24/02/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, με τηλεδιάσκεψη, την 24η – Φεβρουαρίου – 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα