Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 24/01/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 24η – Ιανουαρίου – 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 5:00 μμ. (17:00).

Τελευταία Νέα