Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 22/03/2023

Η συνεδρίαση θα γίνει, διά ζώσης, την 22η –Μαρτίου – 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μμ (18:00).

Τελευταία Νέα

Accessibility