Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 22/02/2021

Η συνεδρίαση θα γίνει διά περιφοράς την 22α – Φεβρουαρίου – 2021  ημέρα  Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.

Τελευταία Νέα