Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 14/01/2022

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 14η – Ιανουαρίου – 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 5:00 μμ. (17:00).

Τελευταία Νέα