Προσλήψεις εποχικού προσωπικού σε μονάδες της ΔΕΗ

Το Συγκρότημα Αράχθου της ΔΕΗ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού δέκα επτά (17) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Υδροηλεκτρικών Σταθμών του Συγκροτήματος Αράχθου.

Διαβάστε περισσότερα στην ακόλουθη ανακοίνωση:

Τελευταία Νέα