Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης για κατάρτιση τεχνικού προγράμματος και προϋπολογισμού 2023

Σας κοινοποιούμε το προσχέδιο του προγράμματος έργων του Δήμου έτους 2023 στο οποίο περιέχονται οι βασικές επιλογές για τον κατά Κοινότητα προγραμματισμό των δράσεων της Δημοτικής Αρχής για το 2023 και παρακαλούμε για την εκ μέρους σας έκφραση γνώμης που θα συμβάλλει στην οριστικοποίηση και ολοκλήρωση αυτού καθώς και στην κατάρτιση του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2023.
Λόγω των ειδικών συνθηκών που επικρατούν λόγω covid η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τη διά περιφοράς διαδικασία και ως εκ τούτου μπορείτε να καταθέσετε τις απόψεις σας ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dmetsovou@1429.syzefxis.gov.gr έως την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2022.


Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου


Τζίμας Κωνσταντίνος

Τελευταία Νέα