Περί επανέναρξης λειτουργίας ηλεκτρονικής εφαρμογής δήλωσης-διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων στους ΟΤΑ α’ βαθμού

Μέσω της εφαρμογής (https://tetragonika.govapp.gr) παρέχεται στους πολίτες η δυνατότητα να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις δίχως να απαιτείται η προσέλευσή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Διαβάστε, στο σύνδεσμο που ακολουθεί, την πλήρη ανακοίνωση:

Τελευταία Νέα