Οριστικός πίνακας προσλήψεων καθαριστριών σχολείων (ΣΟΧ2/2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Δημοσιεύθηκε ο ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ πίνακας κατάταξης και βαθμολογίας των υποψηφίων για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (μερικής απασχόλησης) σε υπηρεσίες καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Μετσόβου.

Τελευταία Νέα