Καθαρισμός οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων από τους ιδιοκτήτες για την αποφυγή πυρκαγιών ενόψει της αντιπυρικής περιόδου

Ο Δήμος Μετσόβου ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, καλεί όλους τους ιδιοκτήτες οικοπέδων και ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, να προβούν έγκαιρα στον καθαρισμό τους, απομακρύνοντας χόρτα, κλαδιά και οποιαδήποτε άλλα υλικά, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μέχρι 30 Απριλίου 2024 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία, ενώ μέχρι 31.10.2024 θα πρέπει να  παραμένουν οι χώροι αυτοί καθαροί από καύσιμη ύλη.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση:

Τελευταία Νέα