Ισολογισμός Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου (Κ.Ε.Δ.Μ.) 2021

Στο πλαίσιο της διαφάνειας και ενημέρωσης των πολιτών δημοσιεύονται οι οικονομικές καταστάσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Μετσόβου.

Τελευταία Νέα

Accessibility