Επαναληπτική διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας καταστήματος

Επαναληπτική ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ


Ο Δήμαρχος Μετσόβου


Διακηρύττει ότι:
Εκτίθεται σε επαναληπτική πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 2 δημοτικού καταστήματος που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας Μετσόβου, Δ.Ε. Μετσόβου σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η Οικονομική Επιτροπή με την υπ’ αριθμ. 77 απόφασή της.

Η δημοπρασία θα γίνει στα Γραφεία του Δήμου Μετσόβου ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020.

Διαβάστε την πλήρη περίληψη της διακήρυξης στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Τελευταία Νέα

Accessibility