Ετικέτα: Διακήρυξη

 • Βελτίωση βατότητας δρόμων Μεγάλου Περιστερίου

  Ο Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ» Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 50.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών:…

 • Επαναπροκήρυξη δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού εκμίσθωσης κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Χρυσοβίτσας

  Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μετσόβου επαναπροκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Χρυσοβίτσας. Αναλυτικά η διακήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 • Συντήρηση – Αποκατάσταση βατότητας Κοινότητας Σιτσαίνων

  Ο Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση – Αποκατάσταση βατότητας Κοινότητας Σιτσαίνων». Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 30.000,00€, με τη δαπάνη των…

 • Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Χρυσοβίτσας

  Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μετσόβου προκηρύσσει δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη μισθωτή του κυλικείου Γυμνασίου-Λυκείου Χρυσοβίτσας. Αναλυτικά η διακήρυξη στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 • Ασφαλτόστρωση οδών κοινότητας Μηλιάς

  O Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Κοινότητας Μηλιάς»» Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 40.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 23.757,60€,…

 • Ασφαλτόστρωση οδών κοινότητας Ανθοχωρίου (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

  Ο Δήμαρχος Μετσόβουδιακηρύσσειανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδώνΚοινότητας Ανθοχωρίου» Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 30.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 17.759,25€, τη δαπάνη των…

 • Αγροτική οδοποιία ΔΕ Εγνατίας Δήμου Μετσόβου

  Ο Δικαιούχος Δήμος Μετσόβου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό  κάτω των ορίων του Ν.4412/2016 [ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)] για την ανάθεση του έργου «Αγροτική οδοποιία ΔΕ Εγνατίας Δήμου…

 • Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Μετσόβου

  Ο Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Δήμου Μετσόβου». Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 159.000,00€,…

 • Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Δήμου Μετσόβου

  Ο Δήμαρχος Μετσόβου διακηρύσσει ανοικτή ηλεκτρονική διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Δημιουργία χώρου στάθμευσης στην περιοχή Αγίου Αθανασίου Δήμου Μετσόβου». Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 181.000,00€,…

 • Ασφαλτόστρωση οδών κοινότητας Ανθοχωρίου

  Ο Δήμαρχος Μετσόβουδιακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ασφαλτόστρωση οδών Κοινότητας Ανθοχωρίου»Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης είναι 30.000,00€, με τη δαπάνη των εργασιών: 17.759,25€, τη δαπάνη…

Τελευταία Νέα