Ετικέτα: Διακήρυξη

 • Προμήθεια καυσίμων έτους 2022

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ [ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022] Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης)…

 • Βελτίωση βατότητας αγροτικής οδού Κοινότητας Χρυσοβίτσας

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμος Μετσόβου, προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων με βάση το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) για…

 • Προμήθεια σκυροδέματος ΔΕ Μετσόβου

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΜΕΤΣΟΒΟΥ»ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Διακηρύσσει συνοπτικό µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕ ΜΕΤΣΟΒΟΥ”, για την κάλυψη των αναγκών του…

 • Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου

  Ο Δήμαρχος Μετσόβου Διακηρύττει ότι:             Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση κοινόχρηστου χώρου 6,50τ.μ. στην αρχή της οδού Β.Μ.Τοσίτσα στην περιοχή κεντρική πλατεία της  Κοινότητας Μετσόβου,…

 • Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, Δήμου Μετσόβου

  Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΤΣΟΒΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής τουΥποέργου 1 με τίτλο: Επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων, Δήμου Μετσόβου, της πράξηςμε τίτλο ” Αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων, Δήμου…

 • Διακήρυξη φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας δημοτικών καταστημάτων

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος ΜετσόβουΔιακηρύττει ότι:Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση των υπ’ αριθμ. 2, 3, 9 και 10 Δημοτικών Καταστημάτων που βρίσκονται στην κεντρική πλατεία της Κοινότητας…

 • Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας ΔΕ Εγνατίας (Προμήθεια Σκυροδέματος)

  Ο Δήμος Μετσόβου διακηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για τη “ΒΕΛΤΙΩΣΗΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΕ ΕΓΝΑΤΙΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ)“, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Μετσόβου για το έτος 2021,…

 • Πλειοδοτική διακήρυξη δημοπρασίας δημοτικού καταστήματος

  ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟ Δήμαρχος ΜετσόβουΔιακηρύττει ότι:Εκτίθεται σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία η εκμίσθωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Κοινότητα Μεγ.Περιστερίου, Δ.Ε. Εγνατίας, σύμφωνα με τους όρους που καθόρισε η…

 • Προμήθεια καυσίμων έτους 2021

  Ο Δήμαρχος Μετσόβου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη προσφορά-μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης) για το σύνολο των ποσοτήτων και…

Τελευταία Νέα